אודות

You are here:-אודות
אודות 2018-01-13T18:13:16+03:00

פרס מנהל המחוז על קידום הישגים פדגוגים ניתן לביה“ס במעמד מנהל המחוז וסגנו, מפקחת ביה“ס וראש מנהל חינוך, לשנה“ל תשע“ז.
מנימוקי הועדה: ” על הובלת חדשנות פדגוגית ברוח המאה ה – 12 . על רוח גדולה המניעה צוות ללמוד וללמד יחדיו. על חתירה למצוינות לימודית וערכית. על שיטתיות,
עקביות ותהליכי למידה, הערכה ובקרה"..

דבר המנהלת

קהילה יקרה,

השנה פתחנו, בטקס חגיגי, את שערי ביה“ס עם 259 תלמידים וכ – 110 אנשי צוות. בניית ביה“ס הושלמה ופנינו לקראת השלמת הפיתוח החיצוני ובניית אולם הספורט.
בהתרגשות רבה, לאחר תהליך משמעותי ומעמיק הסבנו את שם ביה“ס לזכרו של הנשיא החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון.
גם המבנה הארגוני של ביה“ס התרחב ושונה וביה“ס מחולק ל – 3 בתים. בכל ראש בית עומדת מנהלת האמונה על התפתחות התלמידים וקידומם.
הלמידה בביה“ס, בכלל השכבות, מתקיימת בעזרת ספרים דיגיטליים ונראה כי גם התלמידים וגם הצוות מצאו מהר מאוד את היתרונות הטמונים בכך.
העיקרון הבסיסי עליו מבוססת הפדגוגיה הבית ספרית הוא האמונה כי התלמיד הינו אדם שלם המונע על ידי סקרנות ומוטיבציה פנימית ללמידה. לומד אקטיבי, אוטונומי, בעל אינטליגנציות למידה המאפיינות אותו, תרבות וצרכים משלו, קצב וזמן למידה משלו. יש אזורי חוזק ולכן חשוב לנו לטפחם, חשוב לגלות אותם שכן הם מאפשרים מסוגלות, למידה ברמה גבוהה וחוויות הצלחה, ומתוך כך העצמה של אמונת הלומד בכישוריו.

במקביל לכל אלה אנו מטפחים ערכים על בסיס יום יומי: כבוד הדדי, שיח מכבד, קבלת האחר, דרך ארץ, נתינה, מנהיגות, הובלה ועוד.
במידעון זה ריכזנו את עיקרי הפעילות שהתקיימה בביה“ס במחצית הראשונה לשנה“ל.
בהזדמנות זו מבקשת להודות לכלל הצוות החינוכי וצוות המנהלה על נתינה והשקעה ולהנהגת ההורים הבית ספרית ובראשה הגב‘ נאווה איילון יו“ר הנהגת הורים, על שיתוף פעולה ועשייה מתמדת לרווחת כלל באי ביה“ס.

בברכת המשך עשייה מבורכת,
ליאת אפלבוים מנהלת ביה"ס.