ספרות 2018-07-03T14:53:09+03:00

מה יוצא לי מזה?

במהלך הלמידה תפתחו את החשיבה הפילוסופית ואת מיומנויות הפרשנות,
יכולת ההבעה בעל-פה שלכם ויכולת ההבעה בכתב )כתיבה יצירתית וכתיבה
אקדמית(. כישוריכם האקדמיים עשויים להתפתח ולהשפיע על אופני הביטוי
שלכם בתחומי ידע אחרים בבית הספר, וכן יתרמו לכם בכל אשר תבחרו בעתיד.
כל תלמיד שכתיבה מכל סוג שהיא מעניינת אותו, ו/או תחומי דעת )מקצועות
ולימודים עתידיים( המצריכים יכולת הבעה בעל-פה גבוהה מסקרנים אותו, ישכלל
מיומנויות אלה ויגיע לרמות הגבוהות ביותר!

מה לומדים?

במגמת ספרות נלמד לחשוף את המשמעות הרחבה והעמוקה של הטקסטים, דרכם נבין טוב יותר את עצמנו
ואת העולם סביבנו. נעמיק בחוויה הספרותית תוך כדי הכרות עם יצירות מופת מכל הזמנים ונרכוש כלים לקריאה
חווייתית- אינטלקטואלית בהתאם לנושאים מחקריים כגון: “גיל ההתבגרות בראי הספרות”, “ספרות בעקבות
השואה”, “ייצוגי מגדר בספרות”, “להיות יהודי, להיות ישראלי” ועוד.
הלימוד יתקיימו במסגרת של קבוצות קטנות ואישיות. הלימודים כוללים גם תכנית העשרה רחבה. התמחות ייחודית
זו “נוגעת” בספרות גם דרך הקולנוע, התיאטרון והכתיבה היצירתית. בהתאם לכך הלימודים ישלבו פגישות עם
סופרים ומשוררים, צפייה בהצגות תיאטרון וסרטי קולנוע.

תנאי סף לקבלה למגמה

  •  כל תלמיד המעוניין להצטרף למגמה יגיש סיפור/ שיר שכתב ו/או טקסט
    טיעון על כל נושא שיבחר.

  • שיחה אישית עם כל תלמיד בטרם הצטרפותו
    למגמה.

  • ממוצע ציונים מעל 80 במקצועות רבי מלל.