מגמת סינית 2018-07-03T14:37:20+03:00

מעמדה של סין כמעצמה פוליטית וכלכלית העלה בשנים האחרונות את
חשיבות לימודי השפה הסינית במדינות המערב, וישראל בכללן.
סין היא מן העתיקות שבתרבויות העולם, בעלת מורשת רציפה בת אלפי
שנים. לימוד השפה הסינית מאפשר ללומדים מפגש עם התרבות העשירה
שנוצרה בשפה זו )בתחומי הספרות, האמנות, המוזיקה ועוד(, שהיא שונה
במידה רבה מהתרבות המערבית המוכרת להם.

מה יוצא לי מזה?

  • לימוד השפה הסינית פותח בפני התלמידים צוהר לפילוסופיה ולדרכי החשיבה והחיים של דוברי השפה הסינית
    ומפתח אצלם מיומנויות חשיבה.

  • היכרות עם השפה הסינית מאפשרת ליחיד ליצור קשרים בין-אישיים עם דוברי סינית ולהכיר את מנהגיהם
    ואורחות חייהם.

  • היכרות עם השפה הסינית מאפשרת יצירת קשרים מדיניים, תרבותיים וכלכליים עם דוברי סינית, דבר שמהווה
    נכס לאומי למדינת ישראל. ומאפשרת גישה למידע בתחומים שונים בשפה זו.

תנאי סף לקבלה למגמה

  • ציון 80 ומעלה באנגלית בהקבצות לימוד א’ 2 ומעלה, בסוף כיתה ט’.