מגמת לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה 2018-04-20T16:32:16+03:00

מה יוצא לי מזה?

זהו מקצוע בין- תחומי, המשלב בתוכו לימודי גאוגרפיה, היסטוריה, מורשת, ארכיאולוגיה ועוד.. חשיבותו של המקצוע היא בהבנה מעמיקה של הידע ובפיתוח אסטרטגיות חשיבה, ובייחוד כאלו הייחודיים למקצוע, לדוגמה: שחזור, הסקת מסקנות מממצאים בשטח, וביצירת זיקה חיובית בין הלומדים לבין הארץ, נופיה ותולדותיה. בשטח מיישמים התלמידים את מה שלמדו בכיתה וכן לומדים נושאים נוספים חדשים שהשטח מְזַמֵן. כמו כן, ללמידה בשטח נדרשות מיומנויות ייחודיות, כגון: התמצאות, זיהוי בשטח של תופעה שנלמדה בדרך עיונית, לימוד תופעה חדשה בשטח, ניתוח פנורמה, ניתוח תרשים ארכאולוגי והפקת מידע מהממצאים ארכיאולוגיים בשטח ובתצוגה ארכיאולוגית. בנוסף, בעת הלימוד בשטח על הלומדים להיות פעילים, כאשר המטרה היא למידה בדרך החקר והגילוי. אנחנו מחפשים תלמידים שאוהבים את ארצם. תלמידים שאוהבים ללמוד גם בשטח ולא רק בין כותלי הכיתה. תלמידים שלא מפחדים לחקור וללמוד. תלמידים שיכולים ומוכנים ללמוד גם בדרך שונה ולא רק בישיבה על כיסא בכיתה. תלמידים שמתעניינים בהיסטוריה של ארצנו ופיתוח עתידה. תלמידים שיודעים שאפשר ללמוד גם מתוך כיף והנאה ויחד עם .זאת לשמור על רצינות בלמידה

תנאי סף לקבלה למגמה

  • ציון 80 ומעלה במקצועות רבי המלל

  • התנהגות טובה