מגמת כימיה 2018-05-25T15:12:40+03:00

מקצוע הכימיה מזמן לתלמידים למידה משמעותית, יצירתיות המגבירה את הסקרנות במידה רחבת היקף במגוון תחומים: בתוכן הלימודי, בפדגוגיה, באוריינות המדעית-כימית, ביצירתיות המובנית בתכנית הלימודים, ביכולת הבחירה של נושאים בתוך תכנית הלימודים, בכתיבת עבודת גמר וכמובן בספינת הדגל של הכימיה – “מעבדת החקר” המאפשרת לתלמידים לימודים בחברותא. הנושאים הנלמדים במגמה: מושגי יסוד, מבנה וקישור, חומרים ותגובותבהיבט כמותי, כימיה והאדם, טעם של כימיה, כימיה ירוקה, מעבדותחקר, קריאת מאמרים מדעיים, אנרגטיקה ודינמיקה ונושא בחירה מתוך מגוון נושאי בחירה (ננוכימיה, ביוכימיה, כימיה סביבתית, כימיה אורגנית, אנרגטיקה מתקדמת)

מה יוצא לי מזה?

ברמה הלאומית, לכימיה מקום משמעותי מאד, שכן הוא מהווה בסיס משמעותי לתחומים רבים ומאפשר לתלמידים להתקדם ולהתפתח בהמשך דרכם בכל נושא אותו ירצו ללמוד בעתיד. דוגמאות ישנן לרוב: הרפואה על כל ענפיה, התעשייה הכימית, תעשיית ההי-טק, תעשיית התרופות, תחום הביולוגיה המולקולרית, הביוטכנולוגיה, מדעי המוח ועוד. כולם קשורים בקשר הדוק וישיר לכימיה, ותורמים לכלכלת המדינה, לפיתוחה ולמעמדה בעולם.

תנאי סף לקבלה למגמה

  • מתמטיקה- לימודים בקבוצה א 1 או 80 ומעלה בקבוצה א 2. תלמידים בעלי ממוצע
    לימודי גבוה, שציוניהם במתמטיקה נמוכים מהנדרש, יוכלו להגיש בקשה לקבלה והיא
    תידון בוועדה הפדגוגית.

  • ציון 80 ומעלה במדעים.