מגמת אמנויות העיצוב 2018-07-09T15:09:14+03:00

מה יוצא לי מזה?

בראש ובראשונה המטרה היא לעודד תלמידים לחשוב באופן יצירתי
וביקורתי, על מנת שיוכלו לבטא את רעיונותיהם באופן חזותי. המגמה מקנה
את היכולת לזהות בעיה, למצוא את המידע הרלוונטי כדי לפתור אותה,
לפתח רעיונות ולהציג פתרונות .
בוגרי המגמה יצאו עם כלים חשיבתיים ומעשיים שיוכלו לקדם אותם
בבחירותיהם בעתיד.

מבנה המגמה

  • 1 יח”ל – מדעים (פיסיקה, כימיה או ביולוגיה)

  • 5 יח"ל – אמנות שימושית (שפת האמנות ותולדות האמנות + סדנת אמנות) –

    בגרות עיונית, חיצונית + פרויקט בהערכה בית ספרית, פנימית.

  • 5 יח”ל – תקשורת חזותית (יסודות העיצוב + מעבדת עיצוב) – פרויקט גמר בהערכה חיצונית.

מה לומדים?

במהלך הלימודים בסדנת האמנות יפגשו התלמידים עם חומרים וטכניקות עבודה שונות, כמו רישום, שימוש בצבע,
עבודה בדו- ממד ובתלת ממד. בנוסף, יתנסו בפיתוח של רעיון קונספטואלי לעבודה אמנותית.
בסדנת העיצוב ירכשו התלמידים מיומנויות הנדרשות לעבודה בסביבה מתוקשבת. הם ילמדו לתכנן ולהפיק ייצוג חזותי
ולהציגו בצורה אטרקטיבית וברורה בעזרת כלים ממוחשבים. כמו כן, יתנסו בעיצוב מעשי בדו ממד ובתלת ממד.
בתחום העיוני ילמדו התלמידים מושגי יסוד של השפה החזותית, תולדות האמנות והתנסות בעבודת חקר.

פרופיל תלמיד

המגמה מיועדת לתלמידים בעלי תשוקה ונטייה לעסוק בתרבות חזותית
ובאמנות ובעלי רצון לרכוש ידע תאורטי התומך בעבודה המעשית ובלתי נפרד
ממנה.

תנאי סף לקבלה למגמה

  • בחינה מעשית באמנות + ראיון והצגת תיק עבודות קטן.
    ממוצע ציונים 85 ומעלה במקצועות רבי מלל.